Uy tín, chất lượng, hướng tới thành công!

DỊCH VỤ LẤY MẪU, PHÂN TÍCH VÀ THỬ NGHIỆM

Ngày đăng: 17-11-2016 | Lượt xem: 5842
MẶT HÀNG: 
- Nhóm hàng lương thực, thực phẩm, nông-lâm-thủy sản
- Nhóm hàng khoáng sản, vật liệu xây dựng.
- Nhóm hàng dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.
- Nhóm hàng phân bón, hoá chất.
- Nhóm hàng công nghiệp. 

DỊCH VỤ:
- Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu.
- Kiểm tra bằng cảm quan, trực quan.
- Xác định tên hàng, công dụng.
- Kiểm tra an toàn vật liệu chèn lót, bao bì, hàng hóa.
- Phân tích các chỉ tiêu cơ lý.
- Phân tích các chỉ tiêu hóa học.
- Phân tích hàm lượng chất độc hại.
- Phân tích hàm lượng vi sinh, kháng sinh.
- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc Tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Tư vấn dịch vụ liên quan theo yêu cầu.


TIN LIÊN QUAN

GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG LĨNH VỰC KHÁC GIÁM ĐỊNH SẢN PHẨM DẦU THÔ, XĂNG DẦU, KHÍ GA GIÁM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GIÁM ĐỊNH KHOÁNG SẢN, PHÂN BÓN, PHẾ LIỆU GIÁM ĐỊNH HÀNG HẢI GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ NHẬP KHẨU ĐÃ QUA SỬ DỤNG GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG, LÂM SẢN, DĂM GỖ XK VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ